ماه: اسفند 1402

چهارمین نمایشگاه تخصصی عرضه مستقیم محصولات ارگانیک، گواهی شده، گیاهان دارویی و مواد غذایی سالم مشهد ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین مورخ 26 بهمن 1402 لغایت 29 بهمن ماه در محل نمایشگاههای مشهد ، چهارمین نمایشگاه محصولات اورگانیک گواهی شده…