بازدیددکتر فخاری مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر از همایش بزرگترین هلدینگ صنعتی سازمان

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین روز یکشنبه مورخ 1403/04/10 مصادف با روز صنعت ومعدن در مشهد مقدس هلدینگ اقتصادی کوثر صبا میزبان هفت شرکت خود وهمچنین مدیر عامل و هیات همراه سازمان اقتصادی کوثر بود.

شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین در این همایش با حضور دکتر شریفی مدیر عامل شرکت به همراه تیم بازرگانی, تولید ومالی شرکت نمودند.

در این همایش مدیران شرکتها در ابتدا با شرح حال مجموعه های خود وگزارش کامل به مدیران هلدینگ وسازمان پرداخته اند وسپس مهندس قندهاری مدیرعامل هلدینگ اقتصادی توسعه صنعت کوثر صبا طی گزارش کامل وجامع خدمت دکتر فخاری مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر پرداخت.

در ادامه دکتر فخاری با توصیف نقاط قوت و ضعف شرکتها و برنامه های آتی سازمان و گزارشات مدیران سخنان خود را به پایان رساند.