شهر رمضان الذین انزلت فیه القرآن
انتظار عاشقان به سررسید و ماه خوبی و مهربانی ما را در بر گرفت. ماه نیکی،صفا،دوستی و تقرب به حضرت باریتعالی.
ماه مبارک رمضان فرصتی گرانبها برای خودسازی و تفکر در نهاد خویشتن می‌باشد. بزرگان همه ما را به تدبر در آیات الهی در وجود خود و طبیعت زیبا دعوت کرده اند. زیبایی ماه مهربانی با سبزی محیط پیرامون بشارت دهنده وقت خوب و حال خوب برای همه مردم این سرزمین خواهد بود. ان شاالله
فرا رسیدن ماه بندگی را به همگان تبریک عرض کرده و از همگان در اوقات پر رمز و راز افطار و سحر التماس دعای خیر برای خود و همه همکارانم دارم.

حمیدرضا شریفی

رمزها در رمضان است، خدا می داند

برتر از فهم و گمان است، خدا می داند

موسم بندگی چشم و زبان و گوش است

نه همین صوم دهان است خدا می داند

بار عام و، همه مهمان خداوند کریم

ماه آزادی جان است، خدا می داند