هواداران واقعی تیم‌ملی از نقاط مختلف جهان خود را به قطر رسانده‌اند تا شاهد درخشش ملی‌پوشان کشورمان باشند. میلیون‌ها ایرانی منتظر و دعاگوی موفقیت تیم‌ملی کشورمان در بازی نیمه نهایی مقابل قطر هستند. شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین حامی تیم ملی کشورمان که با شعار پاینده باد ایران و ایرانی که دل در گرو این مرز و بوم دارند , آرزومندموفقیت برای ملی پوشان کشورمان هستیم. #جام ملتها #تیمملی_فوتبال#مانیلو