🔴ورود مانیلو به بازار میادین شهرداری تهران

در مورخ 1402/10/10 طی نشست صمیمی مدیر عامل شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین با مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران در رابطه با عرضه محصولات غذایی کوثر به چین سامین در شهر تهران مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت.

🔻در این جلسه جناب آقای دکتر فصاحت مدیر عامل سازمان میادین با توجه براین مطلب که کمک به خانواده های شهدا را جزوی از وظیفه شهرداری دانست و بر همکاری با شرکت به چین سامین تاکید کرد. در همین راستا جناب آقای دکتر شریفی مدیر عامل شرکت سامین نیز از تعهد این شرکت بر کیفیت محصولات مانیلو تاکید و خاطر نشان کرد که با تمام نیرو آماده تهیه وتولید سفارشات شهرداری تهران میباشد.