🔴امضای تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین

🔻در راستای ارتباط با صنعت و در حاشیه نمایشگاه پژوهش و فناوری استان، تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین امضا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین ، این تفاهم نامه بین دکتر هادی رفیعی، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دکتر حمیدرضا شریفی، مدیر عامل شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین به امضا رسید.

انجام طرح‌های پژوهشی و ارائه خدمات علمی و تخصصی با رویکرد ارتقای سلامت عمومی، بهبود کیفیت محصولات و رفاه از اهداف این تفاهم نامه است.

همکاری‌های مشترک در زمینه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه، آموزشی و خدماتی، مشارکت در تعریف و انجام طرح‌های پژوهشی،انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه در راستای تولید محصولات جدید و رفع مشکلات خطوط تولید،فراهم نمودن امکان اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی و توسعه‌ای مورد نیاز طرفین و تسهیل شرایط استفاده از تجهیزات تولید و امکانات آزمایشگاهی طرفین از دیگر موضوعات همکاری در این تفاهم نامه است.