رب گوجه فرنگی  800 گرم مانیلو

 • ارزش غذایی:
  انرژی : 29/22 کیلوکالری
  قند : 0/25 گرم
  نمک :  0/42 گرم
  اسید های چربی ترانس : 0 گرم
 • ترکیبات:
  اب گوجه فرنگی تغلیظ شده
  نمک تصفیه شه خوراکی
 • وزن خالص : 800+24 گرم
Untitled-1
Untitled-5