کنسرو لوبیا چیتی با سس مانیلو

 • ارزش غذایی : 
  انرزی : 37 کیلو کالری
  قند : 5/85 گرم
  چربی 1/48 گرم
  نمک : 1/04 گرم
  اسید های  چربی ترانس : 0 گرم
 • وزن خالص : 370+15 گرم
کنسرو لوبیا